Assessoria empresarial

Praer Innova ofereix als seus clients una atenció professional, personalitzada i de qualitat, un servei global per l'empresa actual.

Assessorament Laboral i Social

L'objectiu del departament laboral és proporcionar un assessorament global en l'externalització de l'administració personal de les empreses confeccionant els contractes de treball, les nòmines, les liquidacions de Seguretat Social, certificats de retenció i assessorament general en l'aplicació dels convenis col·lectius i la normativa laboral general.

Assesorament Fiscal

L'objectiu del departament fiscal és aconseguir una fiscalitat justa pels nostres clients mitjançant l'estudi i l'anàlisi personalitzat de cada empresa. Les gestions que oferim són:

Gestions davant l'Administració Tributària.

Representació i defensa del nostre client davant l'Agència Tributària durant els processos de comprovació i inspecció fiscals.

Estudi, preparació i presentació de les declaracions fiscals periòdiques, com IVA, retencions de lloguers, estimacions simplificades (mòduls), estimacions directes, declaració anual d'operacions amb tercers, impost de Societats, Declaració de la Renda de les Persones Físiques, etc.

Assesorament Comptable

L'objectiu del departament comptable és oferir un assessorament comptable integrat, confecció de la comptabilitat de l'empresa segons la modalitat de servei sol·licitat, oferint un servei integral del procés comptable o bé aportant suport al departament comptable de la seva empresa: elaboració de Llibres Oficials comptables, inscripció en el Registre Mercantil, confecció i presentació dels Comptes Anuals i Memòria, confecció de balanços, realitzant anàlisis de resultats i costos.