Serveis jurídics

Praer Innova vol satisfer les necessitats de serveis jurídics, tant a particulars com a empreses, oferint una atenció personalitzada i professional.

Dret Mercantil

El nostre objectiu és proporcionar un assessorament i gestió de totes les intervencions mercantils, des de la creació de societats, i el seguiment de la vida social de l'empresa, consell d'administració, contractació, processos de reestructuracions societàries, negociacions, així com la realització de diligències i seguiment de l'adquisició i fusió de societats.

Dret Civil

L'objectiu és oferir als nostres clients assessorament en tot tipus de temes de Dret Civil, com poden ser Drets d'obligacions, contractes, reclamacions de quantitat pendents de cobrament, testaments i afers successoris, drets reals, Registre Civil i Dret de Família, procediments de dissolució de matrimoni, parelles de fet, menors, liquidacions de societats conjugals, etc.

Dret Laboral

En aquest àmbit oferim tot tipus d'actuacions en matèria d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), seguiment de tot el procediment fins a la seva finalització, consell jurídic i intervenció en procediments de negociació i mediació de conflictes col·lectius, assessorament i intervenció en la contractació laboral, així com tot tipus d'acomiadaments, seguiment dels plans de seguretat en el treball, gestió de tota classe d'intervencions davant de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

Dret Administratiu

En aquest àmbit d'actuació oferim la intervenció en qualsevol tipus de procediments davant de les administracions públiques, ja siguin locals, autonòmiques o estatals, així com l'assessorament i tramitació en licitacions administratives, obtenció de concessions, llicències i negociació i contractació administrativa en general.

Dret Immobiliari i Urbanístic

Us assessorem en operacions de compra-venda de béns immobles, seguretat jurídica de la transmissió i la seva fiscalitat, redacció i elaboració de tot tipus de contractes relacionats amb el Dret Immobiliari, confecció i seguiment de tots els tipus de Plans Urbanístics.